Filmový klub Alfa

EOS: Malby moderních zahrad – Monet až Matisse